Produkce - Eliška Luňáčková


Narodila se 16. října 1990 v Klatovech. Vystudovala všeobecné Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, následně obor Divadelní manažerství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde dělala produkci mnoha kulturním projektům.
Od roku 2008 je členkou klatovského divadelního souboru ZA OPONOU. Hrála v inscenacích Krev šlechtice, Matčina náruč, Dřevákové království, Nerušit, prosím! Režírovala inscenace Vítejte v Ebersteinu a Nerušit, prosím!
Od roku 2010 je členkou Divadla RYNEK (www.divadlorynek.cz), kde hraje v inscenacích Manželství naruby a Pověsti z Pošumaví.
V roce 2012 založila v Plánici dětský taneční kroužek.