Scéna - Stanislav Tříletý

 
Od roku 1985 se vyprofiloval jeho zájem o výtvarnou tvorbu a v průběhu dalších let se začal specializovat na olejomalbu.
Tu koncem devadesátých let opustil a začal se věnovat akrylové malbě.
V posledních letech experimentuje z nejrůznějšími materiály a výtvarnými technikami. Jeho zájem o skulpturální a prostorovou tvorbu, kde rovněž používá netradiční techniky a materiály pak volně přechází v komplexní výrobu atypických nástěnných hodin, trojrozměrných instalací až po reklamní, divadelní a filmové dekorace. V poslední době, byť hlavní linii jeho tvorby zůstává malba a grafika, se zabývá volnou tvorbou na deinstalovaná dopravní značení.
Experimentuje také ve výtvarném přetváření předmětů denní potřeby, interiérů domů, bytů a zahrad ale i komerčních prostor nejrůznějšího zaměření. To co je jeho posledním zájmem v tvorbě, je vlastně přetransformované pokračování jeho kreativně - uměleckých počinů v podobě reklamních textů a to . . . . . . . poezie.