O klatovském divadelním spolku Za Oponou

  Ochotnický spolek Za Oponou vznikl v únoru roku 2008. Velká část herců před tím působila v DS Buřina při Městském kulturním středisku v Klatovech. Díky vstřícnosti ředitelky Stálé divadelní scény v Klatovech, paní Mgr. Zdeny Koubové, našli herci zázemí přímo v klatovském divadle. Zde se konají pravidelné zkoušky a také všechny premiéry. První z nich se konala v květnu 2008. Rádi však vystoupíme i na jiných místech v rámci klatovského regionu. Pravidelně můžete zhlédnout naše představení například ve Velharticích, Chudenicích, ale i jinde.

 

  Spolek Za Oponou nastudoval mnoho her tzv. „z vlastního pera“. Většinu scénářů k nim napsal sám principál, Tomáš Javorský. Více informací o představeních naleznete v našem repertoáru.

 

  Studováním a zkoušením her ale činnost spolku zdaleka nekončí. Spolek například pravidelně připravuje mikulášskou nadílku pro dětský domov v Měcholupech či domov důchodců v Újezdci a věnuje se dalším divadelním aktivitám, zejména prázdninovým. Náš spolek rovněž příležitostně spolupracuje s herci z jiných spolků a samotní herci také často mají své další herecké aktivity.

 

  Právní subjektivitu našeho spolku představuje K.O.S. z.s. (Klatovský ochotnický spolek, zapsaný spolek).

 

  Děkujeme za Vaši návštěvu zde i v divadle. Bez Vás, diváků, by divadlo nemělo smysl.

Matčina Náruč 

Krev šlechtice

TRUCBÁBY

Mrkvová roláda

Dřevákové království